Lập phương án bảo vệ kho tiền ngân hàng an toàn

Phương Án Bảo vệ Kho tiền ngân hàng – nơi cần được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt và an toàn. Theo đó, các ngân hàng thương mại cần chú trọng tăng cường các phương án bảo vệ kho tiền đặc biệt vào dịp cuối năm.

Kiểm tra việc thực hiện các phương án chống đột nhập, trộm cướp dưới mọi hình thức; chủ động phối hợp với công an để có phương án xử ký kịp thời nếu có sự cố; tiến hành kiểm tra, rà soát các phương tiện bảo quản, vận chuyển, các hệ thống thiết bị an toàn kho quỹ, các phương tiện, công cụ hỗ trợ bảo vệ.

Đặc biệt, trước khi nghỉ Tết, các ngân hàng thương mại phải kiểm kê toàn bộ tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá bảo quản trong kho tiền, niêm phong cửa kho tiền. Đối với các kho tiền không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và không đảm bảo an toàn, phải chuyển hết tiền về trụ sở chính. Trong các ngày nghỉ Tết, phải bố trí đầy đủ lực lượng trực bảo vệ kho tiền.

Phương án bảo vệ kho tiền ngân hàng

Do đặc thù công việc, nhân viên bảo vệ kho tiền ngân hàng yêu cầu nhiệm vụ và trách nhiệm cao hơn rất nhiều các loại hình bảo vệ khác.

  1. Nhiệm vụ nhân viên bảo vệ kho tiền

– Nhân viên bảo vệ được trang bị kỹ năng, kinh nghiệm để phân loại các đối tượng và phát hiện phán đoán ra những đối tượng khả nghi trước khi gây án, đưa ra các biện pháp thích hợp để ngăn chặn kịp thời.

– Nhân viên bảo vệ phải cảnh giác trước những hành động đánh lạc hướng của kẻ xấu, có phương án bảo vệ tầm xa nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố bất thường.

  1. Yêu cầu về phía nhân viên bảo vệ kho tiền

– Lực lượng bảo vệ được phân công chốt giữ tại kho tiền ngân hàng cần phải nắm chắc các kỹ năng nghiệp vụ cao để bảo vệ kho tiền ngân hàng, phong cách làm việc lịch sự, tác phong nhanh nhẹn và trung thực,…  

– Nhân viên bảo vệ được trang bị kỹ năng, kinh nghiệm để phân loại các đối tượng và phát hiện phán đoán ra những đối tượng khả nghi trước khi gây án, đưa ra các biện pháp thích hợp để ngăn chặn ngay.

– Nhân viên bảo vệ phải cảnh giác trước những hành động đánh lạc hướng của kẻ xấu, phải có phương án bảo vệ kho tiền tầm xa nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố bất thường.

>> Phương án bảo vệ ngân hàng an toàn và hiệu quả