Cơ cấu tổ chức các phòng ban

Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thuận Phát ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường về dịch vụ bảo vệ, được sáng lập bởi những người làm việc lâu năm trong lĩnh vực an ninh, tâm huyết nghề nghiệp chúng tôi luôn lấy tiêu chí phát triển nguồn nhân lực làm trọng tâm kết hợp khoa học kĩ thuật nhằm hướng tới một nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ uy tín đáng tin cậy tại Việt Nam, với một tiêu chí “hướng đến một chất lượng dịch vụ hoàn hảo” đem đến cho khách hàng sự thoả mãn mọi nhu cầu của khách hàng thông qua các tiêu chuẩn của an ninh.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY BẢO VỆ THUẬN PHÁT

Phòng Hành Chính Nhân Sự

Chịu sự quản lý trực tiếp của Phó TGĐ điều hành

Phòng Kinh Doanh

Chịu sự quản lý trực tiếp của Phó TGĐ điều hành

Đội Cơ Động

Chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám Đốc, hoặc của CT Hội đồng quản trị

Chức năng: Thay mặt ban giám đốc duy trì nội quy quy định toàn bộ công ty

Nhiệm vụ:

+ Kiểm tra toàn bộ các mục tiêu mà công ty đang thực hiện hợp đồng bảo vệ

+ Đôn đốc, nhắc nhở tất cả CBNV thực hiện nghiêm túc nội quy quy định của công ty

+ Lập biên bản, hoặc ra lệnh dừng việc đối với các CBNV vi phạm nội quy quy định trong quá trình làm việc tại các mục tiêu

+ Báo cáo trực tiếp cho Tổng giám đốc, hoặc CT Hội đồng quản trị

Phòng Nghiệp Vụ

Chịu sự quản lý trực tiếp của Phó TGĐ điều hành

– Chức năng: Quản lý toàn bộ hoạt động dịch vụ bảo vệ mà công ty đã kí kết với khách hàng

– Nhiệm vụ: Điều động nhân sự phù hợp để duy trì các hợp đồng dịch vụ bảo vệ